Home » Uncategorized » UFABETWINS ภาพสะท้อนสังคมไทย : ทำไมการติดยศนักกีฬาจากระบบข้าราชการจึงเป็นเรื่องธรรมดา?

UFABETWINS ภาพสะท้อนสังคมไทย : ทำไมการติดยศนักกีฬาจากระบบข้าราชการจึงเป็นเรื่องธรรมดา?

UFABETWINS การติดยศให้กับนักกีฬา คือเรื่องปกติของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือมีความเกี่ยวพันกับกองทัพล้วนได้รับการติดยศกันมาก สุดแล้วแต่ความสำเร็จที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้

ภาพสะท้อนสังคมไทย : ทำไมการติดยศนักกีฬาจากระบบข้าราชการจึงเป็นเรื่องธรรมดา?

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การติดยศคือสิ่งที่นักกีฬาหลายคนเฝ้ารอ หลังประสบความสำเร็จจากมหกรรมกีฬานานาชาติ ขณะที่คนไทยก็พร้อมแสดงความชื่นชมกับสิ่งที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันปรากฏการณ์นี้ไม่ได้ถูกชื่นชมเหมือนสมัยก่อน หากแต่ถูกตั้งคำถามมากขึ้นถึงความเหมาะสมกับการใช้วิธีการอุปถัมภ์มาช่วยเหลือนักกีฬา

ท่ามกลางภาพที่เห็นกันจนชินตา การติดยศให้กับนักกีฬา ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการตอบแทนนักกีฬา แต่เป็นภาพสะท้อนสังคมไทยได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถึงความสัมพันธ์เชิงอำนาจแบบไทย ๆ ที่ไม่มีใครต้านทานอำนาจรัฐได้ และต้องยอมเป็นส่วนหนึ่งของระบบเพื่อชีวิตที่ดีของตนเองและครอบครัว

 

รากฐานยาวนานมากกว่าร้อยปี

หากจะเข้าใจความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่าง วงการกีฬา กับ ระบบข้าราชการในประเทศไทย ต้องย้อนเวลากลับไปดูที่มาของการมีส่วนร่วมกับเกมการแข่งขันผ่านการออกกำลังกายในบ้านเรา

1  

 

ย้อนไปในช่วงแรกเริ่มของประวัติศาสตร์กีฬาในประเทศไทยที่รัฐเข้ามามีบทบาท ตั้งแต่รัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กลุ่มคนที่มีความใกล้ชิดกับกิจกรรมสันทนาการในรูปแบบนี้คือ เชื้อพระวงศ์ หรือ ขุนนางที่รับราชการอยู่

เนื่องจากว่าความรู้ด้านกีฬาเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยผ่านเชื้อพระวงศ์เป็นหลัก หรือไม่ก็ต้องเป็นลูกหลานคนชนชั้นสูง หรือนักเรียนทุนที่ถูกส่งไปเรียนต่างประเทศแล้วกลับรับราชการ

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพคือ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลถ้วยทองหลวง โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 12 ทีม ซึ่งทุกทีมเป็นทีมของหน่วยงานราชการ หรือพูดให้เข้าใจโดยง่ายคือ เป็นการเอาข้าราชการมาแข่งกีฬา

เห็นได้ว่ารากฐานของกีฬาไทยผูกติดกับอำนาจส่วนกลางและระบบข้าราชการมาตั้งแต่ต้น ทั้งในแง่ที่นักกีฬา คือ ข้าราชการ มียศตำแหน่งในการทำงาน รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ ของการเป็นนักกีฬา ทั้งในแง่ของความรู้ อุปกรณ์ ไปจนถึงเงินทุน ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐส่วนกลาง

รวมถึงรากฐานของผู้มีอำนาจในวงการกีฬาย่อมมีรากฐานมาจากคนของรัฐเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มเชื้อพระวงศ์ ข้าราชการ หรือคนชนชั้นสูงที่มีฐานะ เพราะผู้คนเหล่านี้สามารถเข้าถึงการเล่นกีฬา และมีสิทธิ์มีเสียง ในการแสดงออกเพื่อนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงของวงการกีฬาในบ้านเรา

ความผูกพันระหว่างระบบข้าราชการและกีฬาในประเทศไทย จึงฝังรากลึกตั้งแต่เริ่มต้น จนค่อย ๆ เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และหนึ่งในกลุ่มคนที่ใกล้ชิดกับกีฬามากที่สุดคือ ทหาร และ ตำรวจ

เนื่องจากในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทั้งทหารและตำรวจ (ส่วนใหญ่เป็นระดับนักเรียน) มักถูกดึงมาเล่นกีฬา เพื่อร่วมแข่งขันในรายการต่าง ๆ ที่ส่วนกลางจัดขึ้นอยู่เสมอ ทำให้ทั้งสองหน่วยงานมีความเกี่ยวพันกับวงการกีฬามาอย่างยาวนาน

กองกำลังเพื่อชาติ

ระบบข้าราชการไทยเป็นหัวใจในด้านการปกครองประเทศมาอย่างยาวนาน แม้ว่าจะเปลี่ยนภาพระบอบการปกครอง แต่อำนาจของข้าราชการยังคงมีอยู่และกุมทรัพยากรของประเทศไว้มากมาย

กีฬาคือหนึ่งในนั้น แทบทุกกีฬาในบ้านเราจะอยู่ภายใต้การดูแลของระบบข้าราชการมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะตำรวจกับทหาร และมีนักกีฬาหลายคนของประเทศที่ถูกพัฒนามาจากการเป็นข้าราชการมาก่อน หรือบางคนที่เป็นนักกีฬาที่มีฝีมือก็ถูกดึงตัวเข้าสู่กองทัพ เพื่อเข้าสู่กระบวนการสร้างนักกีฬาในแบบฉบับของประเทศไทย

2    

 

“ถ้าเราพูดกันจริง ๆ เราแทบไม่สามารถแยกความสัมพันธ์ระหว่างกีฬากับระบบข้าราชการไทยได้เลย เพราะตั้งแต่มีการแข่งขันกีฬา ไม่ว่าจะเป็นซีเกมส์หรือเอเชียนเกมส์ เริ่มต้นขึ้นมาวงการกีฬาไทยก็อยู่ภายใต้การควบคุมของอำนาจรัฐมาตลอด” 

 

ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ แสดงความเห็น

“ในความเป็นจริงแล้ว กีฬาสามารถเป็นเครื่องมือทางอำนาจในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศหรือองค์กร ดังนั้นทุกประเทศล้วนต้องการประสบความสำเร็จกับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ซึ่งการสร้างกองทัพนักกีฬาถือเป็นสิ่งที่สำคัญของบ้านเราเช่นกัน”

“หน่วยงานที่มีศักยภาพคือกองทัพไทย เพราะกองทัพไทยมีทรัพยากรที่เอื้อต่อการสร้างนักกีฬา ที่สำคัญคือการจะเป็นนักกีฬาต้องมีเวลาว่างที่จะฝึกซ้อม พัฒนาฝีมือ ซึ่งกองทัพไทยตอบโจทย์ตรงนี้ด้วย เพราะเรามีขนาดกองทัพที่ใหญ่มาก แต่ส่วนใหญ่จะว่าง เพราะเราแทบไม่มีการรบอะไรเลย”  

นักกีฬาเปรียบเสมือนนักรบยุคใหม่ภายใต้การนำของกองทัพและระบบข้าราชการไทย การดึงประชาชนให้หันมาเป็นนักกีฬาเพื่อหาคนฝีมือดีมาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ซึ่งการดึงผู้คนให้เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้จะต้องสร้างแรงจูงใจ และไม่ใช่เรื่องยากเกินอำนาจของรัฐไทย

เพราะไม่ใช่แค่อำนาจด้านกีฬาที่อยู่ภายใต้กำมือของรัฐ หากแต่รวมถึงอำนาจด้านสวัสดิการของประชาชนในประเทศที่รัฐเป็นผู้ควบคุม ว่าใครมีสิทธิ์ที่จะได้หรือไม่ได้ และหนึ่งในกลุ่มคนที่ได้รับอภิสิทธิ์มีสวัสดิการที่ดีจากอำนาจส่วนกลางคือกลุ่มข้าราชการไทย

คลิกเลย >>> UFABETWINS
อ่านเพิ่มเติม >>> บ้านผลบอล

สนับสนันโดย ufabet